Afdeling: Zutphen e.o.

cursus Bijenhouden

De inschrijving voor de beginnerscursus 2018  is inmiddels opengesteld. 
Interesse tonen voor volgend jaar kan via een mail aan de secretaris nbv.zutphen@gmail.com 

Kijk eerst eens bij de website: https://www.bijenhouders.nl/cursussen/basiscursus#body

 

Basiscursus Bijenhouden in Zutphen

Bijenhouden is al enkele jaren weer hip en dat zien we ook terug in het aantal aanmeldingen voor deze Basiscursus. Niet alleen voor de bijen, maar ook voor de omgeving, is het belangrijk dat je weet wat je doet en dat leer je hier. Het doel van deze cursus is dan ook om mensen die geïnteresseerd zijn in honingbijen te leren verantwoord met bijenvolken om te gaan en ze vakbekwaam te behandelen.

De cursus begint al in de winter met enkele theorieavonden, incl, een timmeravond.
Gedurende het voorjaar en de zomer wordt in 8 lessen gewerkt in de volken in onze eigen bijenstal te Zutphen. Tijdens deze praktijkmiddagen zijn ook ervaren imkers aanwezig, om de leraar te ondersteunen.
In het najaar volgen nog twee theorielessen en de cursus sluit met een heus examen met de mogelijkheid tot het NBV-diploma.

 

aanmelden en informatie

Aanmelding gaat via de NBV site: het overzicht van beschikbare NBV cursussen.
Voor andere informatie stuur een mail aan de secretaris: nbv.zutphen@gmail.com.

 

foto: onze ervaren bijenleraar Ben Som de Cerff bij zijn TopBarHive (TBV) bijenkast.

 

Overzicht van de zaken die tijdens de Basiscursus behandeld worden.

Onderwerpen Theorieavonden
Ter voorbereiding op de lessen en als naslagwerk wordt het boek “Bijenhouden, hoe doe je dat?”  van Friedrich Pohl gebruikt.

 1. De jaarlijkse cyclus van het bijenvolk
  •   Kennismaking
  •   Doel en opzet van de cursus (presentielijst, logboek, mentoren)
  •   De honingbij (Apis mellifera): werkster - dar - koningin - volk
  •   Het bijenjaar in vogelvlucht
  •   De bijenkolonie en de imker
  •   De bijensteek.
 2. Bijenwoning, gereedschappen en bijenproducten
  •   Bijenwoning; natuurlijke holte, korf, (spaar)kast, TBH, bijenruimte, raten, cellen, raampjes, ratenbouw en functie van de raten
  •   Varroamijten en het gebruik van de varroa lade als monitoring instrument
  •   Imkergereedschappen (kap, handschoenen, pijp/beroker, beitel, kastkaart)
  •   Het voedsel en de bijen producten.
  •   Nectar, stuifmeel en water.
  •   Standplaats van de volken.
 3. Van ei tot bij, de ontwikkeling van het bijenvolk in de loop van het jaar
  •   Broednest en broedstadia.
  •   Taken van de werksterbijen.
  •   Ontwikkeling van dar en moer.
  •   Werkverdeling, zomer- en winterbijen.
  •   De voortplanting van het volk; natuurlijk zwermverloop
  •   De imker en zwermen
  •   Communicatie in het bijenvolk.
 4. Bedrijfsmethode (zwermbeheersing en integrale varroabehandeling)
  •   Toepassen van het bouwraam
  •   Varroa behandeling (darrenraatmethode)
  •   Kunstzwermen: maken van vegers in combinatie met darrenraatmethode
  •   Voeren van kunstzwermen, roven, uitbouwen van raat
  •   Hoofdvolk, veger/vlieger en doppen breken.
  •   Controle van jonge moeren, darrenbroedigheid, eileggende werksters.
  •   Paringsgedrag, darrenverzamelplaatsen
  •   Voorbereiding bezoek Wageningen
 5. Inwinteren & Drachtplanten
  •   Anatomie van de bij
  •   Hoofddrachten en nevendrachten: drachtplanten
  •   Verenigen (voorjaar, najaar)
  •   Inwinteren
 6. Bijenproducten, bijengezondheid
  •   Bijenproducten: was, honing, propolis, koninginnengelei, stuifmeel, bijenbrood en gif
  •   Bijengezondheid
  •   Ziekten en vijanden
  •   Varroabehandeling na de zomeroogst
  •   Theorieën  over verdwijnziekte
  •   Wettelijke voorschriften; Alg. Politie Verordening, honingverkoopPraktijkmiddagen
De praktijkles bestaat uit ca 20 minuten voorbespreking, ca 80 minuten werken in de bijen onder begeleiding van een assistent (groepjes van maximaal 3 cursisten met 1 bijenvolk), 20 minuten gezamenlijk doornemen leerpunten. 
Locatie: de verenigingsbijenstand.

 1. Raampjes timmeren
  •   Raampjes timmeren
  •   Kunstraat insmelten
 2. Bezoek bijenhuis Wageningen
  •   Rondleiding winkel: kasten, was, raampjes, slingers, ontzegelvork, voerbakken etc.
  •   Uitleg over raampjes maken en honing slingeren
  •   Uitleg over kleding praktijklessen
  •   Gelegenheid tot kopen van imkerkap, beroker/pijp, beitel, eventueel handschoenen
  •   Solitaire bijen en de bijenstal
 3. Voorjaarsinspectie en voorjaarsvereniging
  •   Beoordeling van het volk aan de buitenkant van de kast
  •   Kastkaart gegevens doornemen
  •   schuiflade controle
  •   verschonen bodem
  •   wegnemen oude raten/onderbak
  •   kunstraat en bouwraam
  •   beoordeling volk
  •   zien van eitjes, larven, gesloten broed, stuifmeel, voer en nectar
  •   bijwerken kastkaart
 4. Voorjaarsontwikkeling van het volk en controle op zwermplannen
  •   deels herhaling eerdere lessen
  •   honingbakken plaatsen
  •   controle op zwermcellen
 5. controle zwermplannen en kunstzwermen maken
  •   deels herhaling eerdere lessen
  •   vegers maken (voor zover de volksontwikkeling voldoende is)
  •   voeren kunstzwerm
 6. doppen breken (13e dag)
  •   doppen breken in hoofdvolk
  •   controle kunstzwerm
  •   darrenraatmethode
 7. Voorjaarsoogst & slingeren (onder voorbehoud) (2 weken na doppen breken)
  •   Controle jonge koninginnen in hoofdvolk
  •   Controle kunstzwerm
  •   Eventueel voorjaarshoning afnemen
  •   Eventueel slingeren honing
 8. Volksontwikkeling
  •   Volksontwikkeling
  •   Voortgang hoofddracht
 9. Zomeroogst en najaarsverzorging
  •   Honingbakken afnemen
  •   Varroabehandeling (apiguard en mierenzuur)
  •   Najaarsverzorging (voorbereiding inwinteren)
 10. Verenigen en inwinteren
  •   Eventueel najaarsvereniging
  •   inwinteren


De theorielessen zijn meestal op woensdagavond. 
De praktijklessen zijn meestal op zaterdagmiddag.

 

Contactgegevens

Ben Hilderink
secretaris afdeling Zutphen
tel.06-10799701
mail: nbv.zutphen@gmail.com

bijenstal: Bijeneiland
Weg naar Vierakker (voorbij #49)
Zutphen
nbv.zutphen@gmail.com
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.